VN KONZULT, s.r.o.


MAS RKH: Seminář pro žadatele z IROP

Jménem předsedy MAS RKH pana Jozefa Petrence vás zveme na Seminář pro žadatele z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory, který se bude konat dne 31.5.2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Sezemicích.
Program semináře:

1. Seznámení s jednotlivými opatřeními Programového rámce IROP (s důrazem na školní zařízení a zařízení zabývající se neformálním vzděláváním
2. Způsobilé výdaje jednotlivých projektů
3. Povinné přílohy k projektům
4. Informace o postupu při zpracování a podání žádostí pro žadatele
5. Informace o připravované výzvě k Programovému rámci IROP
6. Seznámení se šablonami pro školská zařízení – OP VVV
7. Pomoc MAS při zpracování šablon
8. Různé


Z organizačních důvodů je nutné potvrdit předem vaši účast do 26.5.2016 na: holeckova.masrkh@email.cz.

POZVÁNKA

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 23.05.2016 v 08:07 hodin