VN KONZULT, s.r.o.


Bioekonomika

trh, stánkový prodej

Bioekonomika je nutnost hledání rovnováhy v lidské činnosti.

Termín „bioekonomika“ nepoukazuje na konkrétní věc, je spíše názvem pro jeden velký okruh událostí a dějů, které se všechny točí okolo přírody kolem nás. Základem cyklu bioekonomiky je člověk a jeho soužití s přírodou. Termín poukazuje na to, aby si lidé aktivně všímali světa/státu/regionu kolem sebe tam, kde žijí a podařilo se jim dostat do souznění s okolím.

Cílem k naplnění principu bioekonomiky je stát se znovu soběstačným místem, kde lidé vědí, co je potřeba posílit a kde je případný prostor pro inovativní myšlenky vedoucí ke zlepšení.

A k tomu vede jediná cesta – návrat k jednoduchosti.

Je tedy nutností vnímat vše v souvislostech a s vědomím, že veškeré akce vyvolávají reakce. Je potřebností být vědomě aktivní. Je nezbytné počítat s dlouhodobým výsledným efektem.

Síťování aktivit podporuje vznik „vzdělanostních aliancí“. Jedná se o tématické skupiny osob, které si navzájem předávají informace ze svých oborů a tak zajišťují přípravu a realizaci aktivit s maximální odbornou hodnotou. Vhodným příkladem v oblasti rozvoje venkova to jsou místní akční skupiny.

AKTIVITY

Publikace Lokální ekonomika (MAS Železnohorský region)

ERDI - Posílení regionálního rozvoje a inovace (MAS Železnohorský region, Univerzita Pardubice)