VN KONZULT, s.r.o.


Lokální zdroje

Lokální zdroje

Lokální zdroje jsou v mnoha podobách a jsou to nejcennější, co v regionu máme. A protože se váží ke konkrétnímu místu, jsou jedinečné.

Mezi lokální zdroje počítáme především historii, tradice, krajinu, přírodní zdroje, finanční zdroje, ale především ty lidské.

Lokální ekonomika je systém využívání lokálních zdrojů, tj. systém vzájemné podpory, který má široké souvislosti, příčiny a důsledky. Vědomí podpory lokální produkce je součástí identity každého člověka, který v daném regionu žije. Místní patriotismus podporuje sounáležitost s komunitou do té míry, že má šanci zmírnit trend vylidňování venkova, především mladými lidmi.

Asociace regionálních značek pracuje s lokálními zdroji jedinečným způsobem - v souvislostech. Vedle samotného výběru a označení produktu vytváří systém jeho odbytu na základě marketingu a spolupráce ostatních subjektů a především producenty vzdělává a propojuje navzájem. Pomocí „síťování“ producentů jsou lokální zdroje značně zhodnocovány a právě tak se stávají jedinečnými.

AKTIVITY

Projekty v krajině na podporu rozvoje aktivního trávení volného času: návrh a tvorba systémů cyklotras, naučných, krajinných a vlastivědných stezek, fit stezek, aj. (projekty mikroregionů)

Publikace Lokální ekonomika (MAS Železnohorský region)

Asociace regionálních značek (MAS Železnohorský region, Asociace regionálních značek)