VN KONZULT, s.r.o.


Kontakt

KK

VN KONZULT, s.r.o.
Za Sokolovnou 744 
533 41 Lázně Bohdaneč
IČO 27493229
DIČ CZ 27493229

Kateřina Korejtková - jednatel - certifikovaný manažer venkovských regionů
tel.: +420 606 436 659
e-mail: vn.konzult@gmail.com  

aktuální dlouhodobé aktivity: strategické řízení MAS Železnohorský region, příprava a realizace dílčích projektů
                                   odborné poradenství, iniciace a řízení projektů mikroregionů
                                   strategické, organizační a investiční akce obcí 
                                   zpracování strategických dokumentů, investičních záměrů                                                  
                                              dokumentace a administrace dotačních podpor, organizace výběrových řízení
 
                                               manažerské vedení Místního akčního plánu ORP Přelouč
                                               organizace tématických vzdělávacích a osvětových akcí, seminářů a exkurzí 
                                               aktivní členství v Radě Asociace regionálních značek 
                                               členství v Celostátní síti pro venkov

Mgr. Anna Korejtková Cimburková, MBA - vzdělávací, manažerské a mezinárodní projekty 
tel.: +420 731 542 771
e-mail: anna.cimburkova@gmail.com

Mgr. Tereza Korejtková - marketing, brand management, sociální sítě, lokální ekonomika
tel: +420 604 458 849
e-mail: t.korejtkova.lb@gmail.com