VN KONZULT, s.r.o.


Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Příklady dobré praxe a sdílení informací jsou nejvhodnější formy celoživotního vzdělávání v oblasti rozvoje regionů. Tyto formy sdílení probíhají především mezi představiteli obcí, mikroregionů a místních akčních skupin.

Celoživotní vzdělávání probíhá v mnoha rovinách. V rámci MŠ, ZŠ probíhá ve spolupráci škol a zaměstnavatelů, aby děti měly možnost poznat šíři nabídky oborů lidské činnosti. Nejčastěji formou exkurzí (Místní akční plány). SŠ spolupracují se zaměstnavateli již na bázi odborných praxí. Specifická spolupráce je s VŠ, kde je nutností větší zapojení praxe do výuky v daném studijním oboru (přednášky a stáže pro studenty).

Komunitní škola je specifickou formou celoživotního vzdělávání na venkově. Jedná se o běžný objekt školy, kde jeho využití nekončí s koncem vyučování, ale pokračuje odpolední a večerní nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů pro dospělé a seniory. Nejen že se koncentruje vybavenost do jednoho objektu, ale šetří se efektivně i provozní náklady na všechny aktivity v obci.

Každá obec může mít svoji univerzitu – virtuální univerzita III. věku může probíhat kdekoli, kde se sejdou nadšení lidé, kteří chtějí být stále aktivní a mít přehled o vývoji společnosti.

AKTIVITY

Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přelouč (MAS Železnohorský region)
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Chrudim (MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko, Město Chrudim)

Regionální škola obnovy a rozvoje venkova Pardubického kraje
(Svazek obcí Za Letištěm, VN KONZULT s.r.o.)

Programy pro školy (MAS Železnohorský region)

Univerzita III.věku e-senior (MAS Železnohorský region, Česká zemědělská univerzita Praha)

ERDI - Posílení regionálního rozvoje a inovace (MAS Železnohorský region, Univerzita Pardubice)