VN KONZULT, s.r.o.


O nás

O nás

Firma VN KONZULT, s.r.o. jako samostatný subjekt působí v oblasti poradenství pro rozvoj venkova od roku 2006. Její představitelé pracují v oboru již od roku 2000.

Hlavní činnost firmy spočívá v dlouhodobém strategickém vedení a koncepčním poradenství pro územní celky a zájmová sdružení, především na území okresů Pardubice a Chrudim v Pardubickém kraji, v oblasti udržitelného rozvoje venkova.

Realizujeme projekty jak vlastní, tak v rámci spolupráce se zájmovými celky.

Cílem naší činnosti je podpora při vytváření vhodných podmínek pro obnovení tradiční pospolitosti obyvatel a nastavení kroků ke zvýšení hospodářské stability regionů na základě principů bioekonomiky prostřednictvím maximalizace osvěty v rámci využívání lokálních zdrojů za spolupráce veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových a zájmových organizací.

Stavíme na myšlence, že regiony jsou o lidech a pro lidi a to dává smysl našim aktivitám.

Výsledky našich projektů, akcí a činností jsou součástí dlouhodobých aktivit mikroregionů a místních akčních skupin.
Představitelé firmy byli iniciátory a realizátory založení MAS Železnohorský region a MAS Region Kunětické hory v r.2005, realizátory založení MAS Bohdanečsko v r.2012. S mikroregiony spolupracují prakticky od jejich vzniku po roce 2000.

Podhůří Železných hor
Heřmanoměstecko
Svazek obcí Za Letištěm
Centrum Železných hor 
Mikroregion Železné hory

MAS Železnohorský region

V rámci činnosti pro uvedené subjekty spolupracujeme s:

Asociací regionálních značek ČR
Národním geoparkem Železné hory
Univerzitou Pardubice
Celostátní sítí pro venkov Pardubického kraje

V rámci krátkodobějších tematických aktivit spolupracujeme rádi i s jinými regiony, obcemi a subjekty.