VN KONZULT, s.r.o.


Panství Pernštejnů ožívá opět po více jak 500 letech

Když v roce 1491 přišel do našich východočeských končin Vilém z Pernštejna, zakoupil Pardubice a kunětické panství. Ze samotných Pardubic vytvořil renesanční perlu a jejich okolí se rozzrcadlilo hladinami rybníků, v nichž se pyšně zhlížel hrad Kunětická hora. Tuto slávu, kdy pernštejnské východní Čechy byly mocnější než slavné panství Rožmberků, již odvál dávno čas, ale na odkaz Viléma z Pernštejna zapomenuto nebylo, důkazem čehož je znovusjednocení města Pardubic s dalšími dvěma sousedními regiony ve společném úsilí.
Město Pardubice propojilo dvě funkční venkovská území zasahující do Turistické oblasti Pardubicko zaměřující se dlouhodobě na systém odbytu místní produkce tím, že se připojilo k projektu Kraj Pernštejnů, regionální produkt® v koordinaci MAS Region Kunětické hory a současně navázalo na regiony sdružující se pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®, jenž koordinuje sousední MAS Železnohorský region i pro výrobce z MAS Chrudimsko.

MAS Železnohorský region má v práci s regionálním značením již dlouhodobé zkušenosti a své výrobky výše uvedeným logem označuje v současné době na 60 výrobců. Kraj Pernštejnů je značením výrazně mladším, jehož počátky spadají do roku 2014, kdy se na spolupráci dohodly tři místní akční skupiny (MAS) Region Kunětické hory, Bohdanečsko a Holicko, a vytvořily tak kompaktní území, které dnes sdružuje na 20 výrobců. Celý projekt zaštiťuje Asociace regionálních značek, která pod svými ochrannými křídly sdružuje 26 podobných regionů – www.regionalni-znacky.cz

Hlavní myšlenkou projektu bylo a je zvýšení ekonomické samostatnosti regionu a zajištění propagace regionálních výrobců, pro něž je klasická forma zviditelnění v médiích z finančních důvodů nemožná. Díky této formě prezentace se certifikovaní výrobci dostávají do širšího povědomí obyvatel regionu, a získávají tak i lehkou konkurenční výhodu, neboť každoročně dochází k vydávání propagačních předmětů a tiskovin, které jsou po celý následující rok distribuovány do informačních center, vybraných organizací a institucí a na kulturní i sportovní akce pořádané nejen v našem regionu. Slouží tedy nejen k prezentaci certifikovaných výrobců, ale sekundárně i k zvýšení turistické atraktivity našeho regionu, neboť tito výrobci a jejich produkty se stávají často turistickým cílem cestovatelů z celé republiky.

Další pomyslnou metou a výzvou Kraje Pernštejnů je nynější spolupráce s městem Pardubice, kdy se do systému regionálního značení budou moci zapojit i pardubičtí výrobci, a symbol dubového listu tak bude moci nést např. i onen vyhlášený pardubický perník.
Mapka Kraj Pernštejnů
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 17.12.2015 v 20:10 hodin