VN KONZULT, s.r.o.


Soutěž O nejlepší program obnovy vesnice zná své vítěze

26. března proběhlo závěrečné kolo soutěže O nejlepší program obnovy vesnice, kterou pořádala MAS Železnohorský region ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Šest studentských týmů prezentovalo své analýzy a strategické plány rozvoje vybraných obcí, v nichž nešlo pouze o popis současného stavu obcí, ale i o nové nápady, které by mohly přispět k jejich rozvoji.
Do projektu byly zapojeny i obce MAS Region Kunětické hory, a to konkrétně Čeperka, Ráby a Dříteč, dalšími třemi obcemi, které studenti dotlačili až do finálového kola, se staly Bojanov, Valy a Horní Bradlo. Bylo vidět, že se tohoto úkolu nezhostili žádní začátečníci, ale studenti s pečlivou odbornou průpravou, neboť vzduchem létaly termíny jako indikátory, SWOT analýza a další, běžným smrtelníkům prakticky neznámé. Boj to byl opravdu lítý, ale vítěz z něj mohl vzejít jen jeden. Téměř tříhodinové zápolení bylo posuzováno odbornou porotou, v níž nechyběli zástupci univerzity, MASek, krajského úřadu Pardubického kraje a představitelů obcí. Vítězným týmem se nakonec staly slečny studentky – Michaela Bidmonová a Marie Hladíková, které prezentovaly obec Bojanov.
Závěrem lze konstatovat, že poslouchání to bylo velmi zajímavé, neboť bylo vidět, že studenti dali do svého projektu i kus sebe a vynaložená píle a nadšení přispěla k velmi slušné kvalitě jejich projektů.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 27.03.2015 v 11:52 hodin