VN KONZULT, s.r.o.


Území MAS ŽR navštívili účastníci z členských a sousedních obcí Mikroregionu Pobečví.

Ve dnech 15.-16.10. se 36 účastníků akce seznámilo s realizovanými projekty a aktivitami MAS ŽR v rámci výměny zkušeností mezi obcemi a MAS.
Na úvod účastníci byli přijati v centrále MAS ŽR v Heřmanově Městci všemi třemi předsedy (zakladatelem, pokračovatelem a stávajícím). Prohlédli si zázemí multifunkčního objektu města, kde má působnost MAS – jednací místnost a kancelář, informační centrum, výstavní a prodejní expozici certifikovaných výrobků a výstavní exteriérovou expozici Národního geoparku Železné hory. Obdrželi veškeré propagační materiály o území, členech, výrobcích a aktivitách MAS. P.Poláková účastníkům představila prostory městské knihovny.

Vydali se na putování po regionu za dvoudenní asistence p.Písaře a p.Korejtkové.

Starostka obce Klešice p.Stará prezentovala účastníkům významný projekt rozsáhlé rekonstrukce objektu na jednací prostory obecního úřadu, kulturního centra a zázemí pro občanské aktivity. V rámci prohlídky obce shlédli výsledky projektu vybudování zázemí dětského hřiště. Starosta obce Veselí p.Valenta seznámil účastníky s mnoha projekty v Relaxačním centru obce - vytvoření přírodních 88 meandrů, venkovní kuželna, zateplení MŠ, regenerace veřejných ploch, vč. celé návsi. V Choltickém zámeckém areálu při servírování certifikovaných specialit k obědu restauratér p.Raba představil filosofii spolupráce zpracovatele a místních certifikovaných pěstitelů. Kastelán zámku p.Rychtecký seznámil účastníky s historií zámeckého areálu a provedl je mimo jiné i nově zrekonstruovaným zázemím – objektem původního gotického zámku. V rámci všeobecné diskuze o aktivitách obcí využili účastníci možnosti výměny zkušeností s p.Žákovou, pracovnicí Krajského úřadu Pardubického kraje, která má na starosti problematiku Programu obnovy venkova. Areálem rozhledny Barborka byli účastníci provázeni bratry Blažkovými. Seznámili se s unikátním vícezdrojovým financováním všech staveb v areálu. Ochutnali místní certifikované ovoce z přilehlých sadů p. Nevoleho. Starostka obce Čepí p. Dvořáková představila úprava veřejných ploch v centrální části obce, školní zahradu MŠ, rekonstrukci VR a nový biokoridor mezi zástavbou a průmyslovou zónou. Majitelka Mladotického mlýna p. Joachimová představila veškeré zázemí mlýna vč. objektů a venkovních ploch.

V restauraci Mladotického mlýna proběhlo setkání členů představenstva a komise pro cestovní ruch MAS ŽR a účastníky. Po prezentaci celkových aktivit MAS ŽR p.Korejtkovou se rozproudila debata nad jednotlivými řešeními problémových okruhů v obcích a MAS. V rámci výměny zkušeností a sdělení místních postupů při realizaci aktivit vystoupili a zapojili se do diskuze p. Joachimová, p.Dvořáková p.Blažek, p. Starý, p. Dostál, p. Bárta, p. Písař, p. Raba a p.Vodrážka.
Účastníci byli ubytování v autokempinku Konopáč, kde se jim věnoval p.Starý.

Druhý den začal program exkurze v agroareálu v Polánce. Majitel p.Tomášek přítomné provedl stájemi a celým areálem, seznámil je s projektem na úpravu ploch v areálu. Místostarosta obce Krásné p.Kučera přítomným představil akce obce na regeneraci veřejných ploch, projekt mikroregionu Centrum Železných hor běžkařské trasy a v neposlední řadě formu příkladné spolupráce obce a majitele agroareálu. Ředitel společnosti Zemědělská a.s. p.Mrtka účastníky seznámil s chodem společnosti se zaměřením na rostlinnou i živočišnou výrobu, dále představil vybudovanou bioplynovou stanici. P.Závorková účastníky přivítala v zámku v Nasavrkách, v zázemí informačního centra. Představila aktivity IC ve spolupráci cestovní kanceláře MA.CE.K manžela p.Závorky. Dále účastníci nahlédli do obřadní síně a výstavní expozice Po stopách Keltů s modelem keltského oppida. V místním Hotelu Šustr účastníky pozdravil starosta města Nasavrky p.Chvojka a seznámil je s historií i realizovanými projekty. Na závěr exkurze si účastníci prohlédli areál Farmy Lipina za výkladu majitelky p.Víškové a ochutnali místní certifikované mléčné výrobky.

Na závěr dvoudenní akce účastníci i zástupci místního regionu společně konstatovali, že forma výměny zkušeností na základě poznání konkrétních realizovaných aktivit na území partnerských obcí, mikroregionů a MAS a osobní diskuze mezi představiteli partnerských subjektů, je nevhodnější cesta k nabytí nových podnětů k přípravě a realizaci projektů vlastních.
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 16.10.2013 v 21:35 hodin