VN KONZULT, s.r.o.


Jedinečný ráz každé obce-jeho poznání a ochrana

RŠOV Čepí pořádala ve dnech 14. a 21.6.2012 seminář pro představitele obcí s cílem provést osvětu v rámci kvalitní přípravy na zpracování územního plánu
Ing. Arch. Šmídová seznámila přítomné ve dvou blocích semináře na konkrétních případech z praxe, co tvoří jedinečný ráz každé obce a jak pracovat s jednotlivými detaily jako je urbanismus, architektura jednotlivých domů, zeleň ovlivněná historickým vývojem a detaily intravilánu.
Představila cesty, jak se dobrat historických pramenů o vývoji obcí.

Dále se v druhém bloku věnovala tématu proč tvořit územní plán a jak k jeho zpracování zodpovědně přistupovat. Jak zachovat základní hlediska: urbanistické, etické, technické a sociální.

Přítomní se v rámci diskuzí shodli na vhodnosti a potřebnosti osvěty v rámci příprav na zpracování územního plánu a dále na vedení široké diskuze s veřejností jak při jeho přípravě, tak samotném uvedení do funkční praxe.

Více informací:
RŠOV Čepí, MVDr. Dvořáková, www.cepi.cz
VN KONZULT, s.r.o., K.Korejtková, www.vnkonzult.cz (foto z akce)
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 21.06.2012 v 17:35 hodin