VN KONZULT, s.r.o.


AKCE RŠOV ČEPÍ V R.2012

14. a 21.6. proběhnou dvě přednášky na téma Jedinečný ráz každé obce - jeho poznání a ochrana a 13.-15.9. se uskuteční výjezdní seminář do Olomouckého kraje
(KOMPLETNÍ POZVÁNKU A PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA WWW.VNKONZULT.CZ V SEKCI DOKUMENTY)REGIONÁLNÍ ŠKOLA OBNOVY VENKOVA
A ROZVOJE ČEPÍ


AKCE R.2012


Pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje


14.6.2012 Jedinečný ráz každé obce - jeho poznání a ochrana I.blok
9.00 – 12.00 hod. kulturní dům Staré Jesenčany
Program: důležitost poznání historického vývoje obce v souvislosti s urbanistickou strukturou
vhodné stanovení regulativů územního plánu
práce s územním plánem versus historickými mapami stabilního katastru, aj.
přednáší Ing. Arch. Šmídová
přednáška, praktická ukázka na příkladu ÚP obce Staré Jesenčany, možnost konzultace
Vložné: 250,-Kč (v ceně občerstvení)

21.6.2012 Jedinečný ráz každé obce - jeho poznání a ochrana II.blok
9.00 – 12.00 hod. Zámecká restaurace Choltice
Program: formy spolupráce obce a zpracovatele územního plánu
funkce územního plánu
související vhodné aktivity v rámci podpory zachování původních prvků a rázu obce
architektura venkovský domů
přednáší Ing. Arch. Šmídová
přednáška, praktická ukázka na příkladu městyse Choltice, možnost konzultace
Vložné: 250,-Kč (v ceně občerstvení – regionální produkt Železných hor)

Účastníci obou bloků, které na sebe navazují a vzájemně souvisejí, obdrží výstupní tištěný materiál – Jedinečný ráz každé obce - jeho poznání a ochrana (postupy, příklady).13. – 15.9.2012 Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MAS Olomouckého kraje
13.9. ve 13.00 hod.odjezd busem z Pardubic – u přístaviště parníku Arnošt,
15.9. cca ve 21 hod. příjezd do Pardubic
Program: ukázky příkladů realizovaných projektů v Olomouckém kraji, setkání s představiteli a členy místních samospráv (obec Tučín - oceněna Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Evropskou cenou obnovy vesnice 2010), regionů (Pobečví, Moravská brána-regionální značka) a MAS (Záhoří-Bečva), využívání dotací a příklady z praxe v oblasti obnovy a rozvoje venkova, infrastruktura cestovního ruchu, spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova, možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty a regiony
Vložné: 2650,-Kč (v ceně doprava busem, 2x ubytování, 2x polopenze)Na vaši účast se těší

za RŠOV Čepí
MVDr. Zuzana Dvořáková, ředitelka
za organizátory Ing. Neradílek, K.Korejtková

Podrobné informace:
MVDr. Dvořáková, 602186182, obec@cepi.cz
K.Korejtková, 606436659, vn.konzult@tiscali.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 18.05.2012 v 11:12 hodin