VN KONZULT, s.r.o.


Jak založit nové konzultační středisko E-senior v regionu?

Tyto a další podrobné informace získali účastníci semináře RŠOV Čepí
E-senior v praxi
funkční konzultační středisko univerzity 3.věku Srnojedy

19.5.2011
OÚ, Srnojedy


ZÁZNAM ZE SEMINÁŘE

MVDr. Dvořáková, ředitelka RŠOV Čepí, zahájila seminář a přivítala přítomné.

E.Vlašičová, místostarosta obce Srnojedy, sídla registrovaného konzultačního střediska E-senior přivítala přítomné a sdělila systém vzniku střediska a organizace provozu.
Představitelé obce Srnojedy vytipovali a pověřili člověka, který je komunikativní a oblíbený mezi obyvateli. Tento člověk (P.Gregorová) provedl osvětu mezi přáteli a spoluobčany a sdružil kolektiv "studentů", kteří se sešli na zahájení studia. Jedná se o aktivní občany cca 55 - 70 let, muži i ženy ve vyrovnaném poměru. Zahájení se účastnilo 13 osob, již v počátku 2 osoby odstoupily ze vzdělávání. V současné době je stabilní počet 11 studentů. V současné době srnojedští studenti se připravují na již III.řádný semestr (zimní a jarní semestr obsahuje vždy 6 přednášek).
Provoz konzultačního střediska je v minimální míře náročný na financování. Výuka probíhá v jednacích prostorách obecního úřadu pro veřejná zasedání. Místnost je vybavena PS/notebook s připojením na internet, plátnem a dataprojektorem. Organizaci a vedení vzdělávacích přednášek zajišťuje p.Gregorová, která také samostatně komunikuje s CŽU Praha.

Ing. Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze (nositel vzdělávání E-senior) (CŽU Praha) sdělila nové informace ohledně vzdělávání E-senior a předala přítomným veškeré materiály.
Upozornila na postupný vznik dalších zajímavých přednášek. Vyzdvihla osvícenost a podporu představitelů obce Srnojedy vzhledem k faktu, že obec Srnojedy, jako jediná v rámci registrovaných konzultačních středisek v ČR, hradí za své občany-studenty studijní poplatky (200,-Kč za studenta za 1 semestr - 6 přednášek). Seznámila přítomné s postupem založení dalšího nového konzultačního střediska v našich regionech. Veškeré informace, materiály a přihlášky předala p.Korejtkové, která je bude distribuovat dle zájmu v regionu.

Manželé Gregorovi, účastníci vzdělávání, předali přítomným své osobní zkušenosti a dojmy a připomínkovali technickou stránku přednášek Ing. Nehodové.
Především vyzdvihli "přidanou hodnotu" vzdělávání, tj. podpořili obohacení témat neformálních společných hovorů občanů o témata přednášek při dalších aktivitách a běžném životě v obci. Společné studium a řešení úkolů z přednášek jednoznačně přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů a prohlubování přátelství mezi občany.
Studium označili za středně náročné, ale s kvalitní přípravou (četba přednášky v tištěné podobě) zvládnutelné. Srnojedští studenti zvládají studium výborně, také díky kolektivní spolupráci a pomoci. V současné době si zvolili již III.téma přednášek pro další semestr a těší se na další. V rámci přebírání osvědčení za ukončení studijního semestru "studenti" připraví doprovodný program ve formě výletu, což opět přímo podporuje kvalitu spolužití občanů v obci (dopravu na předávání osvědčení financuje obec Srnojedy).

V rámci diskuze Ing. Nehodová, E.Vlašičová a manželé Gregorovi odpovídali na konkrétní dotazy přítomných.


ZÁVĚR:
Forma alternativní nabídky aktivního trávení volného času v podobě nenáročného vzdělávání sledováním zajímavých přednášek pro obyvatele se v praxi ukázala jako finančně a organizačně pro zřizovatele (obec, zájmový subjekt) nenáročná a velmi vhodná. Musí však vycházet z místního spontánního zájmu a proto je důležité předložit informace o formě a možnosti vzdělávání přímo aktivním občanům, kteří by samo vytvořili dobrý studijní kolektiv.
Kompletní informace, materiály a přihlášky u K.Korejtkové na vyžádání.


Kateřina Korejtková
VN KOZULT, s.r.o.
Za Sokolovnou 744
533 41 Lázně Bohdaneč
606436659
vn.konzult@tiscali.cz
www.vnkonzult.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 03.06.2011 v 13:13 hodin