VN KONZULT, s.r.o.


2.6.2011 seminář Příklady dobré praxe v obci a krajině - obec Krásné

VYUŽIJTE JEDINEČNÉ MOŽNOSTI PŘÍMÉ KONZULTACE S ARCHITEKTKOU V RÁMCI SEMINÁŘE OHLEDNĚ TVORBY A PÉČE O VEŘEJNÉ PROSTORY OBCE A ZELENĚ
Příklady dobré praxe v obci a krajině - obec Krásné

Obecní úřad obce Krásné, č.p.15, jednací místnost 1.NP

2.6.2011

Pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje


PROGRAM

8.45 - 9.00 hod. prezentace účastníků
9.00 - 9.30 hod. zahájení
MVDr. Dvořáková
představení koncepčního postupu řešení akcí v obci Krásné,
zhodnocení postupů a výsledků, zapojení obce do aktivit mikroregionů a MAS
K. Korejtková, J.Kučera
9.30 - 10.00 hod. představení konkrétního projektu Pro lepší život v obci Krásné
K. Korejtková, J.Kučera
10.00 - 10.30 hod. ukázka konkrétního zpracování architektonické studie obce a krajiny, její postupy a využití v praxi
Ing.Arch.Šmídová, J.Kučera
10.30 - 10.45 hod. diskuze
10.45 - 11.00 hod. přestávka, občerstvení
11.00 - 12.00 hod. prohlídka obce a areálu Polánka - ukázka spolupráce obce a místního subjektu
J.Kučera, M.Tomášek


za RŠOV Čepí
MVDr. Zuzana Dvořáková, ředitelka
za organizátory Kateřina Korejtková


ÚČAST NA AKCI POTVRĎTE NA TEL: 606436659 NEBO MAILEM NA: vn.konzult@tiscali.cz DO 31.6.2011
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 30.05.2011 v 08:48 hodin