VN KONZULT, s.r.o.


AKCE RŠOV ČEPÍ V R.2011 - POZVÁNKA

Akce pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje.
AKCE R.2011

19.5.2011 E-senior v praxi - funkční konzultační středisko univerzity 3.věku Srnojedy
9.00 - 11.30 hod. OÚ Srnojedy
Program: Česká zemědělská univerzita Praha, přínos univerzity 3.věku pro obyvatele na venkově,
Ing. Nehodová (poskytovatel výukových programů)
funkce, náklady a nenáročnost praktického provozu Konzultačního střediska Srnojedy, E.Vlašičová, místostarostka obce Srnojedy, K.Korejtková
význam, přínos a zájem účastníků, manž.Gregorovi, účastníci kurzů
praktická ukázka přednášky, studijní činnost účastníků
Vložné: 0,-Kč

2.6.2011 Příklady dobré praxe v obci a krajině - obec Krásné
9.00 - 12.00 hod. OÚ Krásné
Program: dlouhodobý koncepční rozvoj obce Krásné, zhodnocení postupů a výsledků, ukázka realizovaných projektů a zapojení obce do aktivit mikroregionu a MAS, K.Korejtková
spolupráce při zpracování koncepčních materiálů s odbornými zpracovateli a subjekty v obci, J.Kučera,
starosta obce Krásné
ukázka konkrétního zpracování architektonické studie obce a krajiny, její postupy a využití v praxi, Ing. Arch.Šmídová
prohlídka obce Krásné, J.Kučera
prohlídka zemědělského a krajinného areálu v Polánce, M.Tomášek, majitel
Vložné: 0,-Kč

15.6.2011 Funkce Senátu ČR, přínos pro obce
8.00 - 17.00 hod.
(8.00 odjezd busem z Pardubic - u přístaviště parníku Arnošt, možno přistupovat po cestě dle dohody z Heřmanova Městce, příjezd cca v 17 hod. do Pardubic)
Program: Organizovaná prohlídka prostor Senátu ČR
Představení funkce Senátu ČR (výbory, komise...) a přínos pro představitele obcí, místopředseda Senátu ČR JUDr. Pithart, senátor Ing. Šilar
Diskuze se členy Senátu ČR
Vložné: 300,-Kč (v ceně doprava busem Pce-Praha-Pce, oběd)

15. - 17.9.2011 Výjezdní pracovní seminář: obce, mikroregiony a MAS Karlovarského kraje
15.9. ve 13.00 hod.odjezd busem z Pardubic - u přístaviště parníku Arnošt, možno přistupovat po cestě dle dohody z Heřmanova Městce, příjezd 17.9. cca ve 21 hod. do Pardubic)
Program: ukázky příkladů realizovaných projektů v Karlovarském kraji, setkání s představiteli a členy místních samospráv, regionů a MAS, využívání dotací v oblasti obnovy a rozvoje venkova, infrastruktura cestovního ruchu, spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova, možnost navázání partnerství mezi obcemi, zájmovými subjekty a regiony
Vložné: 2650,-Kč (v ceně doprava, 2x ubytování, 2x polopenze)

Na vaši účast se těší
za RŠOV Čepí
MVDr. Zuzana Dvořáková, ředitelka
za organizátory Ing. Neradílek, Kateřina Korejtková

Přílohy: závazná přihláška v sekci dokumenty nebo na vyžádání na uvedených kontaktech
Podrobné informace:
MVDr. Dvořáková, 602186182, obec@cepi.cz
K.Korejtková, 606436659, vn.konzult@tiscali.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 19.04.2011 v 21:35 hodin