VN KONZULT, s.r.o.


Pozvánka na seminář Příklady dobré praxe pro obce do 500 obyvatel

Akce se uskuteční dne 3.12.2010 od 9 hodin ve Veselí v Penzionu Na Hrázi
Jedná se o speciální praktický odborný seminář pro představitele obcí na území Pardubického kraje
do 500 obyvatel (do 2000 obyvatel pouze v případě projektu na vybudování vodovodu a kanalizace vč. ČOV) v rámci využití Programu rozvoje venkova 2007-2013 pro výzvu v únoru 2011, opatření:
III.2.1.1.a) vzhled obcí, b) vybudování vodovodu, kanalizace, vč. ČOV
III.2.1.2. a) služby a občanská vybavenost, b) zázemí pro aktivity
III.2.2.a) studie využití památek pro CR, b) obnova památek, c) zřízení výstavních expozic

Program:
8.45 - 9.00 hod. prezentace účastníků
9.00 - 9.30 hod. představení koncepčního postupu řešení akcí v obci Veselí v období několika let
9.30 - 10.00 hod. představení konkrétního projektu Obnova centrálních ploch ve Veselí
10.00 - 10.15 hod. aktuální informace o výzvě pro předkládání projektů v únoru 2011
10.15 - 11.00 hod. aktuální podklady a harmonogram pro žadatele, ukázka zpracovaných podkladů
11.00 - 12.00 hod. diskuze

V průběhu diskuze možno provést konzultaci připravovaného projektu či projektového záměru na základě údajů v přihlášce.

Zajištěno občerstvení v průběhu akce.
Akce je ZDARMA

Počet míst pro účastníky na seminář je omezen!

Potvrzení účasti nutno provést elektronicky na základě vyplněné přihlášky nejpozději do 20. 11. 2010 na níže uvedené kontakty.


ředitelka
MVDr.Zuzana Dvořáková,
RŠOV Čepí

Obec Čepí, www.cepi.cz, MVDr. Dvořáková, 724204979, obec@cepi.cz

vedení semináře
Kateřina Korejtková,
VN KONZULT, s.r.o

VN KONZULT, s r o , www.vnkonzult.cz, .K.Korejtková, tel: 606436659, e-mail: vn.konzult@tiscali.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 27.10.2010 v 13:38 hodin