VN KONZULT, s.r.o.


Termín podání žádostí do PRV2007-13 pro obce do 500 obyvatel bude únor 2011

Žádosti se budou podávat v opatřeních III.2.1. a III.2.2.
V souvislosti s komunálními volbami a s aktualizací vašich projektových záměrů pro další volební období bych vás ráda upozornila, že pravděpodobně poslední výzva z Programu rozvoje venkova 2007-2013 pro obce do 500 obyvatel pro projekty III.2.1.na opravu a údržbu center obcí a na opravu a výstavbu objektů služeb a sportovišť bude vyhlášena v ÚNORU 2011.

Dá se bohužel předpokládat, že převis poptávky žadatelů bude opět značný, ale jedná se prakticky o poslední možnost, kdy lze zkusit podat žádost.
Nyní jedná MZe a SZIF o tom, že po termínu vyhlášení výzvy budou projekty přijímány pouze do finančního objektu 150% a poté následně zastaven příjem. Může se tedy stát, že po pár dnech bude výzva ukončena.

V souvislosti s těmito informacemi vás žádám KDO JSTE ROZHODNUTI AKTUALIZOVAT SVOJI ŽÁDOST Z ŘÍJNA 2009 NEBO PODAT ŽÁDOST NOVOU V ÚNORU 2011 A MĚLI BYSTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ A ŽÁDOSTI - PROSÍM OBRAŤTE SE NA MNE CO NEJDŘÍVE.
Bylo by vhodné mít vše zpracované do cca konce ledna 2011 a pouze čekat na vyhlášení termínu pro podání žádosti.

Únorový termín sběru žádostí se bude také týkat opatření III.2.2. na opravy památek většího rozsahu)


Kateřina Korejtková
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 20.10.2010 v 08:33 hodin