VN KONZULT, s.r.o.


9.-11.9.2010 Výjezdní zahraniční seminář RŠOV na Moravu, Slovensko a Maďarsko

POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA!
V případě vašeho zájmu se vzdělávací akce pro představitele obcí a členy MAS Pardubického kraje zúčastnit, kontaktujte prosím obratem Kateřinu Korejtkovou, tel: 606436659.
PROGRAM
na výjezdní pracovní seminář na území MAS Dolní Morava,
Slovenska a LEADER regionu v Maďarsku

Výjezdní seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje
pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara Šilara je připravený ve spolupráci
s MAS Železnohorský region a uvedenými regiony.

Termín: odjezd - čtvrtek 9. 9. ve 13:00 z parkoviště u Labe za zimní arénou - přístaviště parníku Arnošta z Pardubic
příjezd - sobota 11. 9. večer do Pardubic (cca ve 22.00 hod.)

Program:
Čtvrtek
13.00 hod odjezd z Pardubic
cca 17.00 hod příjezd na území MAS Dolní Morava www.mas-dolnimorava.cz ubytování v Dolních Bojanovicích, Penzion Václav
cca 17.30 hod. pěší prohlídka zajímavostí Dolních Bojanovic
cca 19.00 hod. setkání s partnery (představitelé místní MAS a místních obcí), prezentace činností místního regionu, prezentace našich regionů
společná večeře
diskuze: komunální politika, projekty a akce zajímavých subjektů, obcí a MAS - výměna zkušeností

Pátek
7.30 hod. snídaně
8.00 hod. odjezd na území Maďarska, Slovenska (Bratislava), návštěva zajímavostí, možná návštěva místních termálních lázní v Maďarsku - Györ (vstupné není zahrnuto v ceně)
cca 20.00 hod. návrat na ubytování, večeře
výměna zkušeností mezi účastníky semináře, ochutnávka místních regionálních produktů v Dolních Bojanovicích a okolí

Sobota
7.00 - 7.30 hod snídaně
8.00 hod odjezd z ubytování
8 - 17.00 hod. - návštěva zajímavých nových projektů na území MAS Dolní Morava v terénu
- prohlídka nového Archeoparku Mikulčice (50 výročí existence, nové pavilony, ocenění za muzejní expozice Gloria Musaealis) (vstupné není zahrnuto v ceně)
- prohlídka místních vinařských areálů (možnost nákupu místní produkce od vinařů)
- oběd v regionu
- návštěva slavností vinobraní v Lužici - přehlídka krojů
- návštěva regionálního muzea v Lužici - Starý kvartýr
cca 17.00 hod. odjezd do Pardubic
cca 22.00 hod příjezd (zastávka na individuální večeři v motorestu dle dohody účastníků)

Změna programu vyhrazena dle počasí.
Doprava: luxusním dálkovým autobusem
Ubytování: v penzionu Václav v Dolních Bojanovicích
Stravování: polopenze, začíná večeří dne 9. 9. 2010, končí snídaní dne 11. 9. 2010

Informace pro účastníky:
Vložné na osobu: 2.650,-Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, 2x ubytování, polopenze)


Informace pro účastníky:
· Závazné přihlášky je nutno elektronicky zaslat nejpozději do 30.6.2010 na e-mailovou adresu: obec@cepi.cz nebo vn.konzult@tiscali.cz
· Úhradu ceny zájezdu je nutno provést nejpozději do 31. 7. 2010 na číslo účtu obce Čepí 1144222379/0800, variabilní symbol 09092010.
· RŠOV Čepí po úhradě vložného vystaví fakturu - daňový doklad.


Cestovní pas nebo občanský průkaz s sebou.
Plavky s sebou pro návštěvu termálních lázní.
Cestovní pojištění si každý účastník zajišťuje samostatně.
Doporučená výše kapesného a na vstupy: 60,-Kč (archeologické naleziště Mikulčice), 3000 - 4000 HUF (1CZK = 10forint) (vstup do term.lázní, individuální oběd), 30 EUR (individuální občerstvení na území Slovenska)
Propagační předměty, materiály a regionální produkty z vašich měst, obcí a ostatních subjektů s sebou.


MVDr. Zuzana Dvořáková, předsedkyně
Ing. V.Neradílek a K.Korejtková,
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 03.09.2010 v 10:11 hodin