VN KONZULT, s.r.o.


1.-3.10.2009 se koná výjezdní vzdělávací seminář Železnohorského regionu.

POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO! Seminář pod záštitou radního PK Ing. Šilara je určen pro obce a členy MAS Pardubického kraje. Akce se koná na území partnerské MAS Strážnicko a MAS Luhačovské Zálesí.
Termín: odjezd - čtvrtek 1.10. ve 13:00 z parkoviště u Labe za zimní arénou - přístaviště parníku Arnošta z Pardubic
příjezd - sobota 3.10. večer do Pardubic (cca ve 22.00 hod.)


Program:
Čtvrtek
13.00 hod odjezd z Pardubic
cca 17.30 hod příjezd na území MAS Strážnicko, ubytování Hotel Radějov, Radějov (u Strážnice)
Hotel Radějov je ukázkou realizace projektů v CR a tvorby balíčků služeb
18.00 - 19.00 hod. večeře v místě ubytování
19.00 - 22.00 hod. setkání s představiteli MAS Strážnicko
- výměna zkušeností s administrací v rámci realizace SPL a dalšími projekty

Pátek
8.00 - 8.30 hod. snídaně
8.30 hod. odjezd z ubytování
9.00 hod. - návštěva realizovaných projektů obcemi a členskými subjekty MAS Strážnicko
- projekty obcí, zemědělců, neziskovek a podnikatelů v cestovním ruchu realizovaných z vlastních zdrojů a dotačních programů PRV, ROP a jiné
12.30 - 13.30 hod. oběd
13.30 hod. odjezd na území MAS Luhačovické Zálesí
15.00 hod. setkání s představiteli MAS Luhačovské Zálesí a stejnojmenného mikroregionu v Pozlovicích u Luhačovic
- výměna zkušeností s administrací v rámci realizace SPL a dalšími projekty
16.00 - 18.30 hod. - návštěva realizovaných projektů obcí, svazku obcí, podnikatelů realizovaných z vlastních zdrojů a dotačních programů PRV, ROP a jiné
19.00 hod. ubytování v Hotelu Ogar v Pozlovicích u Luhačovic, večeře v místě ubytování
Hotel Ogar je ukázkou realizace projektů v CR a tvorby balíčků služeb
od 21.00 hod. - návštěva a ochutnávka regionálních produktů v Pozlovicích a Luhačovicích
Sobota
8.00 - 9.00 hod snídaně
9.30 hod odjezd z ubytování do Hostětína
10.00 - 12.30 hod prohlídka projektů v Hostěníně (ekologické projekty, rozvoj regionálních potravinářských produktů, marketing odbytu výrobků, aj. )
12. 30 - 13.30 hod oběd v Hostětíně
14.00 hod odjezd do Vizovic
15.00 hod prohlídka muzea ve Vizovicích - Muzeum Rudolfa Jelínka (realizováno z programu SAPARD, ukázka práce a marketingu s regionálním produktem)
17.00 hod odjezd do Pardubic
cca 22.00 hod příjezd do Pardubic
Doprava: luxusním dálkovým autobusem
Vložné na osobu: 2880,-Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, 2x ubytování, polopenze)


Informace pro účastníky:
· Závazné přihlášky je nutno písemně nebo elektronicky zaslat nejpozději do 30. 8. 2009 na e-mailovou adresu centrály MAS ŽR: infocentrum@mesto-hm.cz případně poštou.
· Úhradu ceny semináře je nutno provést nejpozději do 30. 8. 2009 na číslo účtu MAS ŽR
35-4965380247/0100, variabilní symbol 1111.
· Železnohorský region po úhradě vložného vystaví fakturu - daňový doklad.


Změna programu vyhrazena v souvislosti s počasím
Akci a program připravili pro MAS Železnohorský region, o.s.: Ing. V.Neradílek a K.Korejtková
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 09.09.2009 v 07:08 hodin