VN KONZULT, s.r.o.


MORAVA 2009 - Tradiční podzimní vzdělávací seminář.

Akce je určena pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje.
POZVÁNKA

na výjezdní pracovní seminář na území partnerské MAS Strážnicko a střední Moravu

Výjezdní vzdělávací seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty MAS Pardubického kraje je připravený ve spolupráci s partnerskou MAS Strážnicko (Jihomoravský kraj).

Pořadatel: MAS Železnohorský region, o.s.


Termín: odjezd - čtvrtek 8.10.2009 (1.10.2009) ve 13:00 z parkoviště u Labe za ČEZ arénou - přístaviště parníku Arnošta z Pardubic
příjezd - sobota 10.10.2009 (3.10.2009) večer do Pardubic (cca ve 22.00 hod.)

TERMÍN BUDE UPŘESNĚN PO ZVEŘEJNĚNÍ TERMÍNU PODZIMNÍCH VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY (předpoklad zveřejnění termínu voleb 12.7.09)


Program a témata:
· Realizace Strategických plánů LEADER MAS v praxi (celková administrace a realizace projektů - MAS Strážnicko realizuje SPL od r. 2008)
· Ukázka projektů realizovaných a v realizaci z prostředků PRV 2007 - 2013
· Podpora odbytu a marketing v oblasti místních produktů
· Setkání s představiteli a členy partnerské MAS Strážnicko
· Setkání s představiteli místních samospráv
· Infrastruktura cestovního ruchu
· Spolupráce subjektů v oblasti rozvoje venkova
· Komunální politika
· Možnost navázání partnerství mezi obcemi, podnikateli a zájmovými subjekty


Doprava: luxusním dálkovým autobusem
Vložné na osobu: 2880,-Kč
(v ceně je zahrnuta doprava, 2x ubytování, polopenze)

Informace pro účastníky:
· Závazné přihlášky je nutno písemně nebo elektronicky zaslat nejpozději do 15. 7. 2009 na e-mailovou adresu centrály MAS ŽR: infocentrum@mesto-hm.cz případně poštou.
· Úhradu ceny semináře je nutno provést nejpozději do 15. 7. 2009 na číslo účtu MAS ŽR
35-4965380247/0100, variabilní symbol 1111.
· Železnohorský region po úhradě vložného vystaví fakturu - daňový doklad.
· Po zaslání závazné přihlášky a uhrazení vložného bude účastníkům zaslán podrobný program semináře.


Kateřina Korejtková,
manažerka MAS ŽR


KOMPLETNÍ POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA V SEKCI "DOKUMENTY" na www.maszr.oblast.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 15.06.2009 v 07:31 hodin