VN KONZULT, s.r.o.


"VÍTEJTE I VY", Železnohorský region

V duchu tohoto sloganu proběhl maraton akcí na podporu patriotismu a domácího cestovního ruchu v Želenzohorském regionu.
DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2009
16. - 19.4.2009

T I S K O V Á Z P R Á V A

V rámci rozšíření nabídky tradičních i nových aktivit a atraktivit, zlepšení propagace akcí, zkvalitnění služeb v oblasti cestovního ruchu, podpory místního patriotismu a zefektivnění spolupráce infocenter v souvislosti se zkvalitněním systému podpory regionálního turistického ruchu proběhl na území Železnohorského regionu čtyřdenní maraton akcí Dny Železnohorského regionu pod heslem "VÍTEJTE I VY", Železnohorský region.


Dne 16.4. proběhla zahajovací akce pro odborníky - pracovníky infocenter regionu a dalších sousedních oblastí, pro pracovníky Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ) a představitele a členy Železnohorského regionu. Akce se uskutečnila na Mladotickém mlýně paní Evy Joachimové, jenž je ojedinělou nově vznikající atraktivitou regionu v oblasti prezentací multikulturních forem a alternativní divadelní scény.
V rámci uceleného představení akcí (především Velké razítkové sběratelské soutěže a III.ročníku Tradic Železnohorského regionu, letos 13.6.) a systému propagace regionu pro turistickou sezónu 2009 proběhla premiéra elektronické prezentace, která se spolu s novou publikací Železnohorský region uchází o titul European Destination of Excellence v soutěži CzechTourism.
V dalším bloku proběhla všeobecná diskuze, jenž měla za cíl zkvalitnit a zefektivnit přenos aktuálních informací mezi návštěvníky a jednotlivými infocentry. Přítomní se dohodli na konkrétní formě spolupráce: sběru informací od návštěvníků z území, na jehož základě budou tvořeny cílené "balíčky turistických služeb" v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem, vzniku uceleného kalendáře akcí, který bude distribuován s měsíční aktualizací do celého regionu a vzniku unikátního materiálu CO, KDY, KDE, JAK, jenž má za cíl návštěvníkovi poskytnou jednoduchý návod, jak si vytvořit vlastní funkční itinerář.
Na závěr, před prohlídkou Chittussiho galerie v Ronově nad Doubravou, přítomní shlédli vernisáž na téma Život Železnohorského regionu na fotografiích a pochutnali si na výborném guláši paní Evy v rámci podpory tradičních výrobků.


Dne 17.4. proběhl den otevřených dveří ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé a návštěvníci měli možnost získat aktuální informace o akcích a nové prezentační materiály Železnohorského regionu a Pardubického kraje, v rámci spolupráce s DSVĆ. Pracovníci infocenter v Heřmanově Městci, v Přelouči, v Třemošnici, v Seči a Nasavrkách ochotně poskytovali veškeré informace a rozdávali první turistická razítka na pohledy, které návštěvníci po splnění podmínek mohou odevzdávat právě v infocentrech ke slosování o zajímavé ceny, které proběhne v říjnu letošního roku.


Dne 18.4. proběhl již třetí turnus autobusového putování po regionu pro návštěvníky a místní obyvatele po zajímavých objektech a lokalitách, kam se jinak návštěvník sám těžko dostává, pod vedením odborníka na cestovní ruch, Martina Písaře. Dopravu zajistila firma Autokempink Konopáč pod vedením Bohumila Starého, předsedy Železnohorského regionu. Akce proběhla v duchu podpory místního patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu.
Během putování účastníci navštívili nejen historické skvosty, jako jsou vzácné interiéry kostelů v Jezbořicích, Hrbokově, Kovářově a Chittussiho galerii v Ronově nad Doubravou, ale i zcela nové aktivity v regionu, např. multifunkční dům pro občany v Klešicích, solnou jeskyni v Třemošnici a hospodářský areál v Polánce zaměřený především na chov a trénink dostihových koní. Zde byly představeny nové aktivity mikroregionu Centrum Železných hor, především zřízení zorbingu. K nejzajímavějším stávajícím aktivitám patřila návštěva zemědělského areálu firmy Zemědělská, a.s. v Javorném, kde byla prohlídka doplněna zajímavou přednáškou o chovu dobytka od Ing. Mrtky a letiště v Podhořanech. V rámci poznávání přírody si účastníci prohlédli zastávková místa s informačními panely několika nových naučných a vlastivědných stezek.
V rámci putování účastníci byli informováni o nových akcích a aktivitách v regionu, jako jsou např. probíhající projekt "Železné hory - geologicky významná oblast", jenž by mohl mít šanci po dokončení se začlenit mezi Geoparky v rámci UNESCO a vybudování unikátní Keltské vesnice v Nasavrkých, jenž se stane poslední součástí funkčního Archeoparku, v jehož rámci je již vybudována Keltská stezka, stálá výstavní expozice Po stopách Keltů a vzdělávací programy vč. filmu Příběh kamene.
Účastníci opět vysoce hodnotili možnosti poznávání aktivit a atraktivit regionu touto organizovanou formou a dostalo se jim množství tipů a podnětů pro plánování svých vlastních volnočasových aktivit v regionu.


Dne 19.4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu. Obyvatelé a návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu či obdržení pozornosti, jako např. zmrzlinového poháru na Farmě Slunečný Dvůr v Holičkách. Největší zájem občanů a návštěvníků regionu zaznamenala unikátní Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, kde přítomní shlédli hodnotnou sbírku umění 20. století.


Pracovníci informačních center těmito akcemi prohloubili dosavadní dobrou spolupráci. Na základě detailního poznání aktivit a atraktivit budou schopni zajišťovat kvalitní poskytování informací příchozím turistům a spolupracovat při přípravě tématických turistických produktů a marketingových aktivit na větším území, v rámci příprav potenciálních projektů dle aktuální potřeby regionu.
Prohloubena byla také spolupráce pracovníků Železnohorského regionu a Destinační společnosti Východní Čechy (koordinace cestovního ruchu na území Východních Čech), jenž akci podpořila nejen propagačními materiály, ale i obohatila účastí a názory svých pracovníků.


Poděkování za přípravu a koordinaci akce patří pracovníkům TIC Heřmanoměstecko, Přelouč, Třemošnice, Seč a Nasavrky.
Dále poděkování patří všem stávajícím i potenciálním členům regionu, kteří představili své aktivity účastníkům a všem dalším, kteří přispěli svými postřehy ke zkvalitnění poskytovaných informací, jenž budou využity v rámci příprav dalších prezentačních akcí regionu.


Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu

(prezentační verzi tiskové zprávy, vč. fotografií, najdete v sekci "dokumenty")
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 24.04.2009 v 12:46 hodin