VN KONZULT, s.r.o.


V Regionu Kunětické hory právě startuje Fotosoutěž!

Soutěž se koná na téma "Foto jako symbol a pozvánka do Regionu Kunětické hory".
Cíl soutěže:
motivovat hobby i profesionální fotografy k pořízení co nejpřitažlivějších snímků přírody, staveb i života lidí v regionu Kunětická hora

shromáždit co nejzajímavější materiál fotografií k jejich využití při propagaci regionu zvláště v oblasti cestovního ruchu.
Podmínky soutěže:
zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk a na skutečnost, zda fotografování je koníčkem či prací (dále jen soutěžící)
foto musí být pořízeno na území Regionu Kunětické hory(území mikroregionů Pod Kunětickou horou a Loučná, www.masrkh.oblast.cz)
soutěžící nemusí být současně autorem fotografie
do soutěže lze poskytnout i fotografie již zveřejněné
není omezen počet soutěžních fotografií od jednoho soutěžícího
soutěžící (u mladších 18-ti let zákonný zástupce) je povinen vlastnoručně podepsat čestné prohlášení, že k soutěžní fotografii jsou vypořádána autorská práva, že souhlasí s
neomezeným nevýhradním užíváním soutěžní fotografie při propagaci regionu prostřednictvím výstavních panelů, tištěných i elektronických medií a že nese plnou odpovědnost za případné
porušení autorských práv třetích osob
do soutěže nebudou přijaty fotografie soutěžících, kteří neuvedou své osobní údaje k jejich jednoznačné identifikaci
jako soutěžní snímky budou přijaty výhradně zvětšeniny na fotografickém papíře s lesklým povrchem, nelze se zúčastnit fotografiemi z inkoustových či pigmentových tiskáren, protože nelze zajistit jejich kvalitní reprodukci
maximální rozměr soutěžní fotografie je 21 x 30 cm (A4), přitom žádný rozměr nemůže být větší,
tzn. pro čtvercový formát je maximální rozměr 21 x 21 cm
fotografie na rubu nepodlepujte kartonem, ale označte je čitelně jménem a adresou soutěžícího
zaslané foto se nevracíUzávěrka a vyhodnocení soutěže:
soutěžní fotografie zašlete či předejte do 30.9. 2009 na adresu pořadatele MAS Region Kunětická
hora, Ráby 151, 533 52 Staré Hradiště
soutěž vyhodnotí odborná komise a veřejnost
výsledky budou zveřejněny a ceny výhercům budou předány při vernisáži výstavy soutěžních
fotografií, která se uskuteční dne 28. 10. 2009 v Perníkové chaloupce č.p. 38 v Rábech pod hradem
Kunětická horaHlavní výherní ceny:
1. cena peněžní poukázka na 5000,-Kč
2. cena peněžní poukázka na 2000,-Kč
3. cena peněžní poukázka na 1000,-Kč
(vámi vybrané zboží, vč. odborné rady, vám v hodnotě poukázky poskytne partner akce Interfoto Pardubice)
4. - 10. cena prezentační materiály Regionu Kunětické hory


Odborný partner akce:
Firma INTERFOTO Pardubice


Podrobné informace v infocentru regionu Děda Vševěda v Perníkové chaloupce a administrativním zázemí ve VIC Ráby.
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 02.03.2009 v 22:11 hodin