VN KONZULT, s.r.o.


Valná hromada MAS RKH proběhne 17.3.2009 v 17.30 hod. v Sezemicích na radnici.

V rámci valné hromady budou prezentovány zajímavé společné akce v regionu pro r. 2009.
Jménem předsedy MAS RKH pana Pavla Vrátila a místopředsedy MAS RKH pana Luďka Šorma Vás zveme na:

Jednání Valné hromady
Místní Akční Skupiny Region Kunětické hory

která se bude konat dne 17. 3. 2009
v 17.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sezemice.


Navržený program jednání:
1. přijetí případných nových členů
2. hospodaření: schválení hospodaření za r. 2008
schválení rozpočtu provozní dotace 2008
schválení výše členských příspěvků pro r. 2009
schválení rozpočtu pro r. 2009
3. činnost MAS 2009 - aktuální informace
4. akce MAS 2009 Fotosoutěž
Sousedské slavnosti aneb Region na dlani
Vandrovní knížky Perníkového hejtmanství
5. různé jednotlivé subjekty či obce mají možnost se zde prezentovat
(rozsah a formu prosím konzultovat s K.Korejtkovou)


POZVÁNKA PLATÍ PRO VŠECHNY ČLENY A JEDNOHO ZÁSTUPCE Z KAŽDÉ ČLENSKÉ OBCE REGIONU.

Členové mohou pozvat na VH zástupce subjektu, který se zajímá o činnost či členství v MAS RKH.


Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JE NEZBYTNÉ POTVRDIT PŘEDEM VAŠI ÚČAST, případně i účast potenciálních dalších zájemců o členství
na uvedený e-mail či telefon do administrativního zázemí paní O.Zelinkové (tel.: 602223158), děkujeme.


Kateřina Korejtková, manažer
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 02.03.2009 v 22:06 hodin