VN KONZULT, s.r.o.


Proběhl netradiční seminář s představením realizovaných projektů z PRV

t i s k o v á z p r á v a
Dne 24.2.2009 proběh netradiční seminář na podporu žadatelů o využití Programu rozvoje venkova 2007 - 2013.

Akce se uskutečnila v obci Spojil na Pardubicku, která je jedním z realizátorů již ukončených projektů.

Akce se konala pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara, za podpory Pardubického kraje a spolupracujících subjektů (MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory a Mikroregion Hlinecko).
Ke kvalitě semináře přispěly svojí účastí Ing. Zbořilová ze SZIF Hradec Králové a Iveta Králová z Ministerstva zemědělství.

Semináře se zúčastnilo přes 25 představitelů obcí Pardubického kraje.
Jednak se jednalo o realizároty již ukončených projektů, dále o představitele obcí, kteří již mají podané žádosti na SZIF od října 2008 a čekají na zveřejnění výsledků hodnocení a další skupinu tvořili představitelé obcí, kteří jsou ve fázi zpracování podkladů pro podání žádostí v letošním roce.

V rámci ukázek 6 realizovaných projektů na území okresů Pardubice a Chrudim bylo vytvořeno diskusní fórum nad náročností zvládnutí celého procesu realizace akce od přípravy a zpracování podkladů, přes podání žádosti, vlastní realizaci akce a následné vyhodnocení.

Forma diskuze, do které se zapojily i zástupkyně SZIF HK a MZe, byla pro všechny přítomné velice plodná a přinesla a osvětlila množství praktických informací, jejichž hodnotu nelze vyčíslit.


Závěrem bylo přítomnými konstatováno, že tato forma výměny praktických zkušeností je nejvhodnější formou získávání zkušeností pro potenciální žadatele.

Tímto organizátoři akce děkují představitelům obcí Klešice, Spojil, Kostěnice, Vlčí Habřina a Hošťalovice, kteří prezentovali své projekty a předali kolegům své těžce získané zkušenosti.


Kateřina Korejtková,
organizátor akce
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 24.02.2009 v 17:29 hodin