VN KONZULT, s.r.o.


Využijte jedinečné akce - praktické ukázky realizace projektů z Programu rozvoje venkova.

Dne 24.2.2009 proběhne seminář v obci Spojil pro představitele obcí s počtem do 500 obyvatel.
Speciální praktický odborný seminář pro představitele obcí do 500 obyvatel na území Pardubického kraje pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara.

Seminář je připraven ve spolupráci subjektů (Regionální škola obnovy venkova, VN KONZULT, s.r.o., MAS Železnohorský region, MAS Region Kunětické hory, Mikroregion Hlinecko), představitelů obcí prezentujících své projekty a Krajského úřadu Pardubického kraje


Kde a kdy:
24. 2. 2009 od 9.00 hod. ve Spojile,
sportovní areál Spojil


Program:
8.45 - 9.00 hod. prezentace účastníků
9.00 - 9.10 hod. zahájení - úvodní slovo
9.10 - 9.30 hod. shrnutí Programu rozvoje venkova 2007-2013 (klady a zápory pro žadatele)
9.30 - 10.30 hod. ukázka praktických realizovaných projektů za přítomnosti realizátorů
10.30 - 11.00 hod. diskuze s přítomnými představiteli subjektů a s realizátory (náročnost realizace)
11.00 - 12.00 hod. ukázka realizovaných projektů v terénu (obec Spojil)
Počet míst pro účastníky je na seminář omezen!

V případě zvýšeného zájmu účastníků bude vypsán další termín semináře.Potvrzení účasti nutno provést elektronicky nebo telefonicky nejpozději do 12. 2. 2009 na uvedené kontakty v pozvánce.
ve spolupráci s MAS Region Kunětické hory, o.s, MAS Železnohorský region, o.s.
a Mikroregionem Hlinecko

Miroslav Beránek,RŠOV Čepí
Kateřina Korejtková,VN KONZULT, s.r.o.


VYŽÁDEJTE SI KOMPLETNÍ POZVÁNKU S POVINNOU PŘIHLÁŠKOU NA vn.konzult@tiscali.cz
DALŠÍ INFORMACE: VN KONZULT, s.r.o.
Zveřejněno 22.01.2009 v 15:06 hodin