VN KONZULT, s.r.o.


Budoucnost venkovských regionů

„Budoucnost je skryta v historii, v citlivém využívání lokálních zdrojů a především v lidech, kteří vnímají jevy kolem sebe v souvislostech.“